TRUSTSYS Co., Ltd
201, Lầu 2, Tòa nhà Jusang (Yuljeon-dong 99-10), đường số 2181, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon-si

Người đại diện : Song Sam Hwan
TEL : 070-4353-1966
Tư vấn sản phẩm : 070-7098-3117
FAX : 0505-304-2222

COPYRIGHT ⓒ
TRUSTSYS Co., Ltd
ALL RIGHTS RESERVED.ERP02_06
Giới thiệu sản phẩm
Đặc trưng của hệ thống

Đặc trưng của hệ thống

Hệ thống quản lý chất lượng có thể quán lý tình trạng TREND theo tháng, theo năm về kết quả chất lượng quản lý tình trạng kết quả thời gian thực tế về kiểm tra nhập nguyên liệu, kiểm tra nhập khoán, công đoạn kiểm tra. Thêm nữa là có thể kiểm tra theo dõi trực tiếp lịch sử hàng lỗi về màn hình theo dạng biểu đồ kết quả và mục tiêu chất lượng vừa hình tượng hóa TREND hàng lỗi.


[Kiểm tra độ dày mực_phụ tùng nặng]

[Giám sát và quản lý XR]

[Kiểm tra độ dày của mạ_phụ tùng nặng]

[Tình trạng CPK]

[Quản lý đo lường lực căng bản in kẽm]

[Tình trạng theo dõi sản xuất sản phẩm xuất kho]

[Quản lý bản in kẽm HIT]