TRUSTSYS Co., Ltd
201, Lầu 2, Tòa nhà Jusang (Yuljeon-dong 99-10), đường số 2181, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon-si

Người đại diện : Song Sam Hwan
TEL : 070-4353-1966
Tư vấn sản phẩm : 070-7098-3117
FAX : 0505-304-2222

COPYRIGHT ⓒ
TRUSTSYS Co., Ltd
ALL RIGHTS RESERVED.ERP02
Giới thiệu sản phẩm

Đặc trưng của hệ thống

Hệ thống quản lý kinh doanh quản lý đơn đặt hàng FCST nhận qua khách hàng từ lúc khách hàng thanh toán báo giá, chuẩn bị hệ thống đối phó với thời kỳ thanh toán khách hàng để có thể giám sát kinh doanh tình trạng tiến hành về đặt hàng phù hợp và dịch vụ thông báo trước về tình trạng thiếu về số lượng sản xuất về PO khách hàng, quản lý lượng PCST dư thừa,.

[Quản lý báo giá ]

[Tình trạng theo dõi đơn đặt hàng]

[Tình trạng tỷ llệ tuân thủ thời hạn nộp]

[Tình trạng kế hoạch xuất kho mỗi ngày]