TRUSTSYS Co., Ltd
201, Lầu 2, Tòa nhà Jusang (Yuljeon-dong 99-10), đường số 2181, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon-si

Người đại diện : Song Sam Hwan
TEL : 070-4353-1966
Tư vấn sản phẩm : 070-7098-3117
FAX : 0505-304-2222

COPYRIGHT ⓒ
TRUSTSYS Co., Ltd
ALL RIGHTS RESERVED.ERP02_04
Giới thiệu sản phẩm
Đặc trưng của hệ thống

Đặc trưng của hệ thống

Hệ thống quản lý tiến trình là quản lý thông tin về thực hiện LOT tiến trình làm việc và xử lý tiến trình làm việc dựa trên mã Barcode theo thời gian thực.

[Kiểm tra tiến trình LOT]

[Tình hình tiến hành sản xuất theo từng sản phẩm]

[Tình hình thực tế nhà máy sản xuất]