TRUSTSYS Co., Ltd
201, Lầu 2, Tòa nhà Jusang (Yuljeon-dong 99-10), đường số 2181, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon-si

Người đại diện : Song Sam Hwan
TEL : 070-4353-1966
Tư vấn sản phẩm : 070-7098-3117
FAX : 0505-304-2222

COPYRIGHT ⓒ
TRUSTSYS Co., Ltd
ALL RIGHTS RESERVED.business02
Giới thiệu dịch vụ

Giới thiệu dịch vụ

Đề án du nhập kỹ thuật mới trên nền tảng know-how bằng kinh nghiệm quản lý và lắp đặt hệ thống group web, SOM và ERP, đem đến cho khách hàng sự tin tưởng, tính hệ thống trên nền tảng kinh doanh qua nhiều mảng trong lĩnh vực IT, có cơ sở hạ tầng để kinh doanh outsourcing chuyên nghiệp. Hiện đang tiến hành tư vấn và tích hợp hệ thống tiêu chuẩn hàng đầu (System Integration), bằng phương pháp tiên tiến làm lay động khách hàng.

Dịch vụ tích hợp hệ thống
Hỗ trợ hiệu quả nghiệp vụ và chiến lược kinh doanh của khách hàng
Lắp đặt tích hợp an ninh và kiến trúc nền tảng kỹ thuật
Tích hợp hệ thống khách hàng của đa số dựa trên phương pháp kiểm chứng
Dịch vụ cung cấp giải pháp

Framework phát triển Web Non Active-X (H-Framework)
Lắp đặt và phát triển lERP (H-ERP) và hệ thống liên quan – sản xuất MES, phân phối ERP, hợp tác, SCM
Lắp đặt phát triển hệ thống quản lý hợp tác – ngoại trừ group web, bằng chứng điện tử, hệ thống quản lý đề án
Dịch vụ tư vấn
Thiết lập kế hoạch master và ciến lược thông tin hóa để đạt được hiệu quá chiến lượng kinh doanh
Tư vấn dựa theo Best Practice tùy theo từng loại hình knh doanh
Dịch vụ bảo trì và sửa chữa
Bảo trì sửa chữa, điều hành và quản lý hệ thống đã được lắp đặt
Dịch vụ phục hồi sau tai nạn và khắc phục khó khăn
Dịch vụ Outsourcing
Thực hiện outsourcing IT của nhiều lĩnh vực đa dạng như dịch vụ, sản xuất, công cộng thông qua outsourcing đã được kiểm chứng trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro tín dụng đối ngoại cao
Thực hiện hỗ trợ nhân viên làm việc với hệ thống