TRUSTSYS Co., Ltd
201, Lầu 2, Tòa nhà Jusang (Yuljeon-dong 99-10), đường số 2181, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon-si

Người đại diện : Song Sam Hwan
TEL : 070-4353-1966
Tư vấn sản phẩm : 070-7098-3117
FAX : 0505-304-2222

COPYRIGHT ⓒ
TRUSTSYS Co., Ltd
ALL RIGHTS RESERVED.business01
Giới thiệu dịch vụ

Lĩnh vực kinh doanh

TRUSTSYS Co., Ltd cung cấp dịch vụ và kỹ thuật tốt nhất, chiếm được tình cảm của khách hàng bằng sự nhiệt tình và tư duy sáng tạo lấy sự biến hóa kỹ thuật IT làm trọng tâm. TRUSTSYS cung cấp, phát triển hệ thống ERP cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm PCB trên nền tảng kỹ thuật và nhiệt huyết, , áp dụng trong chăm sóc khách hàng thiết lập chiến lược vận hành để có thể tối đa hóa lợi nhuận cho công ty và khách hàng.