TRUSTSYS Co., Ltd
201, Lầu 2, Tòa nhà Jusang (Yuljeon-dong 99-10), đường số 2181, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon-si

Người đại diện : Song Sam Hwan
TEL : 070-4353-1966
Tư vấn sản phẩm : 070-7098-3117
FAX : 0505-304-2222

COPYRIGHT ⓒ
TRUSTSYS Co., Ltd
ALL RIGHTS RESERVED.
Thành tích

Thành tích

 • 2018

 • 02
  Wolseong Electronic Co., Ltd – lắp đặt hệ thống POP dự án kỹ thuật số hiện trường sản xuất
  01
  Hana Circuit Co., Ltd – lắp đặt hệ thống ERP dùng cho PCB
   
  Hiện đang trong thời gian tiến hành dự án và thực hiện sửa chữa và bảo trì cho 14 công ty đối tác
 • 2017

 • 08
  ANP Co., Ltd – lắp đặt hệ thống tự động hóa nhà máy thông minh dung hợp ICT
 • 2016

 • 12
  Daejin Circuit Co., Ltd – lắp đặt hệ thống ERP MPCB
  08
  Fine Eleccom Co., Ltd – FPCB
  04
  Kijoo Industrial Co., Ltd – lắp đặt hệ thống ERP
 • 2015

 • 08
  Wolseong Electronic Co., Ltd – lắp đặt hệ thống ERP RPCB
  03
  KH Eltec Co., Ltd – lắp đặt hệ thống ERP FPCB
 • 2014

 • 10
  Uno Tech Co., Ltd – lắp đặt hệ thống ERP FPCB
 • 2013

 • 11
  Gloflex Co., Ltd –FPCB
  10
  Aflex Co., Ltd – lắp đặt hệ thống ERP FPCB
 • 2012

 • 09
  Circuit Flex Co., Ltd –FPCB
  06
  Ilshin Electronic Co., Ltd – lắp đặt hệ thống ERP FPCB
 • 2011

 • 12
  Eutronix Co., Ltd – FPCB
  11
  Apex Technology Co., Ltd - lắp đặt hệ thống ERP RPCB(chuyên dụng một mặt, hai mặt )
  World Top Electronics Co., Ltd –FPCB
 • 2010

 • 10
  Newflex Co., Ltd - Metal PCB thứ 1
  08
  IAMP Co., Ltd - lắp đặt hệ thống ERP RPCB ( MLB,Build-Up)
  05
  Newflex Co., Ltd - FPCB PCB thứ 2
 • 2009

 • 12
  Cosmotec – lắp đặt hệ thống ERP PKG
  08
  Seil Electronic Co., Ltd - lắp đặt hệ thống ERP RPCB / FPCB