TRUSTSYS Co., Ltd
201, Lầu 2, Tòa nhà Jusang (Yuljeon-dong 99-10), đường số 2181, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon-si

Người đại diện : Song Sam Hwan
TEL : 070-4353-1966
Tư vấn sản phẩm : 070-7098-3117
FAX : 0505-304-2222

COPYRIGHT ⓒ
TRUSTSYS Co., Ltd
ALL RIGHTS RESERVED.ERP02_02
Giới thiệu sản phẩm
Đặc trưng của hệ thống

Đặc trưng của hệ thống

Hệ thống quản lý sản xuất không cần sự hỗ trợ của người phát triển chương trình mà người sử dụng có thể tự sử dụng, áp dụng các yếu tố hạng mục thông số kỹ thuật sản xuất đã được bổ sung vào sản phẩm mới, lệnh thao tác có thay đổi cũng sẽ được tự động cập nhật theo thời gian thực tế, tiến trình thực hiện của công ty khoán đối tác có thể được bảo đảm liên tục của nghiệp vụ.

[Quản lý thông số kỹ thuật sản phẩm]

[Quản lý thông tin CAM]

[Quản lý thông tin cấu thành]

[Quản lý cấu thành thông số kỹ thuật SMT]

[Lên kế hoạch sản xuất chính thức]

[Quản lý tiến hành sản phẩm chú chốt]

[Tình trạng kiểm tra kế hoạch chính thức]

[Tình trạng hoàn thành quá trình sản xuất]

[Tình trạng cung cấp]

[Tình trạng đình trệ]

[Giám sát tự động xuất kho]

[Giám sát tự động xuất kho ]