TRUSTSYS Co., Ltd
201, Lầu 2, Tòa nhà Jusang (Yuljeon-dong 99-10), đường số 2181, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon-si

Người đại diện : Song Sam Hwan
TEL : 070-4353-1966
Tư vấn sản phẩm : 070-7098-3117
FAX : 0505-304-2222

COPYRIGHT ⓒ
TRUSTSYS Co., Ltd
ALL RIGHTS RESERVED.ERP02_05
Giới thiệu sản phẩm
Đặc trưng của hệ thống

Đặc trưng của hệ thống

Hệ thống quản lý khoán có thể trực tiếp thay đổi từ công ty khoán đối tác thành công ty khoán đối tác chính thức, người phụ trách quản lý khoán có thể giám sát thông tin thay đổi công ty khoán đối tác theo thời gian thực tế.

[Quản lý SCM hợp tác bên ngoài]