Giới thiệu công ty

Qúa trình phát triển của công ty

Công ty TRUST SYS với 15 năm kinh nghiệm ứng dụng lắp đặt hệ thống ERP trong doanh nghiệp sản xuất POB trong nước, llấy trọng tâm là tập trung nhân tài có kinh nghiệm trong lĩnh vực PCB có nền tảng know-how

 • 2017

 •  
  Ký kết hiệp ước hợp tác hỗ trợ xúc đẩy thông tin kỹ thuật doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • 2016

 •  
  Được công nhận là Doanh nghiệp được đặc cách nghiã vụ khu vực klinh tế
 • 2015

 •  
  Được nhận bằng sáng chế framework phát triển hệ thống ERP chuyên dụng
 • 2014

 •  
  Đăng ký doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm
  Thành lập viện nghiên cứu xây dựng phát triển hệ thống
 • 2013

 •  
  Ra mắt hệ thống ERP chuyên dụng PCB ver2 [ Hệ thống ERP PRO ]
  Hoàn thành hỗ trợ nâng cấp miễn phí cho doanh nghiệp, hỗ trợ bảo trì sửa chữa
 • 2012

 •  
  Di chuyển mở rộng văn phòng (Suwon Yuljeon-dong <- Ansan)
 • 2010

 •  
  Thay đổi thành Công ty TRUSTSYS
 • 2009

 •  
  Phát triển hệ thống ERP chuyên dụng PCB của nền tảng internet
 • 2008

 •  
  Trở thành công ty vệ tinh phát triển Samsung Electronic ERP Global
  Tham gia phát triển hệ thống u-NPS21 công ty quản lý trợ cấp cộng đồng
 • 2007

 •  
  Thành lập Công ty TRUST CONSULTING