Giới thiệu công ty

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức đang được chia thành lắp đặt dự án, phòng kinh doanh giải pháp, phòng quản lý/ kinh doanh để phát triển ERP, MES thông qua việc phát triển nghiên cứu giải pháp framework cơ bản của gói được phòng kinh doanh giải pháp thông qua để luôn nỗ lực để cải tiến và ổn định chất lượng sản phẩm.