TRUSTSYS Co., Ltd
201, Lầu 2, Tòa nhà Jusang (Yuljeon-dong 99-10), đường số 2181, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon-si

Người đại diện : Song Sam Hwan
TEL : 070-4353-1966
Tư vấn sản phẩm : 070-7098-3117
FAX : 0505-304-2222

COPYRIGHT ⓒ
TRUSTSYS Co., Ltd
ALL RIGHTS RESERVED.ERP02_03
Giới thiệu sản phẩm
Đặc trưng của hệ thống

Đặc trưng của hệ thống

Hệ thống quản lý sản xuất không chỉ quản lý việc cung cấp nguyên vật liệu (yêu cầu xuất nguyên vật liệu đã dùng), đầu tư sản xuất theo yêu cầu kinh doanh mà còn có thể quản lý chọn lọc trước thông tin kế hoạch tiến trình thực hiện theo mỗi công ty đối tác bên ngoài.

[Quản lý đầu tư sản xuất]

[Tình hình hoàn thành tiến trình sản xuất]