TRUSTSYS Co., Ltd
201, Lầu 2, Tòa nhà Jusang (Yuljeon-dong 99-10), đường số 2181, Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon-si

Người đại diện : Song Sam Hwan
TEL : 070-4353-1966
Tư vấn sản phẩm : 070-7098-3117
FAX : 0505-304-2222

COPYRIGHT ⓒ
TRUSTSYS Co., Ltd
ALL RIGHTS RESERVED.ERP01
Giới thiệu sản phẩm

Hiiệu quả ứng dụng / Nếu ứng dụng hệ thống ERP...

01
Giám đốc

có thể kiểm tra thời gian thực thông tin tích hợp kinh doanh như số tiền khoán, cung cấp, ứng dụng, gửi hàng, đơn đặt hàng qua hệ thống trên điện thoại
02
Hiệu quả chủ yếu của công ty
Chuyển giao know-how nghiệp vụ ứng dụng cho công ty khác và hỗ trợ tư vấn quy trình PCB
- Đơn giản hóa thông tin quản lý song song nghiệp vụ và phòng ban và tối đa hóa năng suất.
- Thông tin đặt hàng, thông tin thừa thiếu trong kho / Sản xuất : thông tin thừa thiếu sản phẩm trong kho nhập
03
Hiiệu quả chính theo từng phòng ban
Cải tiến khả năng sản xuất nghiệp vụ theo thời gian thực tế của thông tin nghiệp vụ phát sinh giữa các phòng ban
- Chia sẻ thời gian thực tế của thông tin phát sinh khi sử dụng dịch vụ báo tư động theo nghiệp vụ
- Cung cấp thông tin theo dõi thời gian thực tế về sản phẩm được đưa vào hệ thống (tiến độ đặt hàng, tiến độ công đoạn, nguyên vật liệu xuất kho, công đoạn lỗi,…)
Có khả năng hình thành hệ thống giám sát 24/24 thông tin nghiệp vụ công ty

Hệ thống quản lý hiện trường sản xuất thông minh là hệ thống cung cấp lliên quan sản xuất không giới hạn của thời gian và địa điểm bằng cách khớp với ERP và đăng ký thông tin liên quan về vấn đề đăng ký thông tin môi trường sản xuất, kết quả đồng nhất với công việc ở hiện trường sản xuất.